มทร.พระนคร สร้างจิตสำนึก น.ศ.ร่วมปลูกรักษ์ปักเลน

มทร.พระนคร สร้างจิตสำนึก น.ศ.ร่วมปลูกรักษ์ปักเลน

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เปิดเผยว่า การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นหนึ่งในภารกิจหลัก ซึ่งปัจจุบันความรู้ในห้องเรียนไม่เพียงพอสำหรับการศึกษา นักศึกษาจำเป็นต้องมีทักษะทางสังคม ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และแหล่งอื่นๆ มากขึ้น เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดโครงการปลูกรักษ์ปักเลน ครั้งที่ 2 “โปรงสานสัมพันธ์ อนุรักษ์ชายเลน” เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี การจัดโครงการได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การปลูกป่าชายเลน ปล่อยสัตว์คืนสู่ท้องทะเล และเก็บขยะชายฝั่งทะเล

ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ที่เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หนึ่งในตัวการสำคัญของภาวะเรือนกระจก จะช่วยเสริมสร้างให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง ดังนั้น การนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะปลูกฝังให้นักศึกษาให้มีจิตสำนึก มีใจรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึง ได้ร่วมสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่น

มทร.พระนคร สร้างจิตสำนึก น.ศ.ร่วมปลูกรักษ์ปักเลน

นายสุกฤต ขาวสำอาง หรืออั้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมโครงการ รู้สึกประทับใจที่ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สวนการเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน และลงพื้นที่เพาะกล้าไม้ป่าชายเลน ซึ่งในส่วนนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้หลายๆ ชนิด ที่นำมาปลูกป่าชายเลนได้ ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละชนิดยังมีรากที่แตกต่างกัน ส่งผลให้สัตว์ที่อาศัยตามแหล่งธรรมชาติแตกต่างกันไปด้วย โดยความรู้เหล่านี้ทำให้เห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และการรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นายอิสยา สีลาเม หรือโอ๊ต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น กล่าวว่า ตนเป็นคนเชียงใหม่ ไม่เคยเห็นป่าโกงกางเลย จึงอยากเข้าร่วมทำกิจกรรมนี้มากๆ เมื่อได้เข้าร่วม รู้สึกสนุก และยังได้รู้จักเพื่อนต่างคณะจำนวนมาก รวมถึง ความรู้ และตระหนักถึงธรรมชาติ โดยกระบวนการฟื้นฟู ดูแลธรรมชาติที่สวยงาม และในฐานะที่เป็นตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อกลับมาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึง การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแบบง่ายๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง เช่น การทิ้งขยะให้ถูกประเภท ใช้ของที่นำมาใช้ซ้ำได้ เพื่อประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงอยากให้ทุกคนลองเริ่มปรับพฤติกรรมแม้จะเป็นจุดเล็กๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thegreatcampcollection.com

แทงบอล

Releated